Metal animals

Животните го бранат својот тенк, кој треба да се пробие низ противничките војски.